Telefon (+48) 602-760-944 (+48) 664-316-936
"Liderem jest ten, kto widzi więcej niż inni, patrzy dalej niż inni i kto dostrzega rzeczy, zanim zobaczą je inni"

LeRoy Eims
dysk twardy

Badania nośników danych
smartphone

Badania urządzeń mobilnych
specjalistyczne badania

Inne specjalistyczne badania

Witamy na stronie Music & Media Service - przedsiębiorstwa prowadzącego od 2002 roku działalność badawczą w zakresie praw autorskich oraz praw pokrewnych, wykonującego specjalistyczne opinie z zakresu informatyki śledczej, jak również szeroko pojętych nośników i multimediów, zajmującego się branżą IT. Głównymi zleceniodawcami ekspertyz są organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w sprawach karnych, a także cywilnych.

Osoby związane z naszą firmą to wysokiej klasy fachowcy i biegli sądowi posiadający długoletnie doświadczenie.

Czynności przeprowadzane są z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu oraz oprogramowania, co przekłada się na sporządzanie właściwych jakościowo pod względem merytorycznym treści opinii, a zarazem odpowiednie zabezpieczenie przekazywanych do analizy dowodów rzeczowych.

Opinie z zakresu nielegalności zawierają dane dotyczące bezpośrednio podmiotów pokrzywdzonych (w odniesieniu do utworów audiowizualnych, utworów muzycznych, programów komputerowych).

Odtwarzamy i odsłuchujemy materiał ujawniony na przekazanych do badań nośnikach, gdyż posiadamy do tego odpowiednie kompetencje, wykonujemy identyfikacje poszczególnych utworów oraz ekspertyzy fonoskopijne.

Oferujemy również usługi dla rynku komercyjnego z zakresu informatyki śledczej tj. odzyskiwanie danych, odczyt i analiza zawartości nośników i urządzeń elektronicznych jak również usługi konsultacyjne związane z zabezpieczeniem danych, outsorcingiem IT oraz bezpieczeństwem sieciowym.

Terminy wykonania opinii ustalane są indywidualnie.